فهرست مشخصات و عناوین برنامه های درسی رشته های تحصیلی نظام جدید شاخه کار و دانش

با گواهینامه مهارت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ردیف عنوان رشته مهارت عنوان استاندارد مهارت و دروس شهریه (ریال)
1 تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای رایانه کار مقدماتی 6،500،000
طراح امور گرا فیکی با رایانه 3،900،000
رایانه کارپیشرفته 5،55،000
کاربرCorel draw 2،600،000
کاربر illustrator  Adobe 1،950،000
کاربر Adobe aftereffect 1،950،000
کاربرAuto desk Maya 2،600،000
کاربرAdobe premier 2،600،000
جمع کل 2،760،000تومان
2 عکاسی دیجیتال کاربر رایانه 3،250،000
طراحی گرافیکی سیاه وسفید 2،600،000
طراحی گرافیک رنگی 1،950،000
تایپ رایانه ای 1،620،000
عکاسی دیجیتال 5،500،000
طراحی امور گرافیک با رایانه 3،900،000
روتوش و ترمیم عکس رایانه ای 9،100،000
جمع کل 2،790،000تومان
3 چهره سازی طراحی عمومی 4،800،000
طراحی چهره 3،000،000
نقاشی چهره 16،200،000
جمع کل 2،400،000 تومان
4 گرافیک رایانه ای کاربر رایانه 3،250،000
طراحی گرافیکی سیاه وسفید 2،600،000
تایپ رایانه ای 1،625،000
طراحی گرافیک رنگی 1،950،000
گرافیک رایانه ای 18،200،000
جمع کل 2،760،000 تومان
5 چاپ دستی طراحی گرافیکی سیاه وسفید 2،600،000
طراحی گرافیک رنگی 1،950،000
طراحی نقوش هندسی 2،275،000
چاپ باتیک 6،500،000
چاپ سیلک اسکرین 10،040،000
جمع کل 2،300،000 تومان

دریافت مشاوره مرکز کامپیوتر مبارکه - 03152416615 مرکز کامپیوتر اصفهان - 03136618651 مرکز زبان های خارجی - 03152416616

دریافت مشاوره مرکز کامپیوتر مبارکه - 03152416615 مرکز کامپیوتر اصفهان - 03136618651 مرکز زبان های خارجی - 03152416616

دریافت مشاوره مرکز کامپیوتر مبارکه - 03152416615 مرکز کامپیوتر اصفهان - 03136618651 مرکز زبان های خارجی - 03152416616

دریافت مشاوره مرکز کامپیوتر مبارکه - 03152416615 مرکز کامپیوتر اصفهان - 03136618651 مرکز زبان های خارجی - 03152416616

فهرست مشخصات و عناوین برنامه های درسی رشته های تحصیلی نظام جدید شاخه کاردانش

با گواهینامه مهارت از سازمان فنی و حرفه ای

ردیف عنوان رشته مهارت عنوان استاندارد مهارت و دروس شهریه (ریال)
1 حسابداری مالی

کد رایانه ای (1-6172)

حسابدارعمومی مقدماتی 11،400،000
حسابدار عمومی تکمیلی 10،000،000
حسابدار صنعتی درجه 2 10،000،000
حسابدار حقوق و دستمزد 9،290،000
رایانه کار حسابدار مالی 9،800،000
کاربر رایانه 18،000،000
مسئول سفارشات 7.900.000
سرپرست ترخیص کالا 6.300.000
کاربر امور بانکی 12000000
  جمع کل با20درصدتخفیف7،575،000 تومان   9،469،000تومان
2 بورس و اوراق بهادار

کد رایانه ای (1-6183)

کاربر رایانه 18.000.000
کاربر نرم افزار اداری 16،000.000
حسابدار عمومی تکمیلی 6.80.000
بورس و اوراق بهادار 15.000.000
بورس و اوراق بهادار 8.500.000
حسابدارعمومی مقدماتی 6.500.000
جمع کل 7،080،000تومان
3 امور اداری

کد رایانه ای (1-6171)

کاربر رایانه 18.000.000
کاربر نرم افزار اداری 16،000.000
سرپرست دبیرخانه 11.500.000
تند خوان 12.200.000
مسئول دفتر 5.000.000
بایگان 5.500.000
جمع کل 6،820،000تومان

4 نقشه کشی صنعتی نقشه کشی صنعتی درجه 2 22.900.000
نقشه کش و طراح به کمک رایانه 21.350.000
کارور Solid Word 8،550،000
کارور Inventor 29،760،000
جمع کل 8،256،000 تومان
5 تصویرسازی دیجیتالی

 

کاربر رایانه 18.000.000
کاربر نرم افزار اداری 16.000.000
شهروند الکترونیک (E-Citizen) 4.500.000
کاربر گرافیک رایانه ای با Photoshop 25،000،000
کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw 16000000
کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign 16000000
کاربر گرافیک رایانه ای با Illustrator 16000000
جمع کل با20 درصد تخفیف 8،800،000 تومان 11،000،000تومان
6  

 

راهنمای گردشگری

 

 

راهنمای عمومی گردشگری 18000000
راهنمای گردشگری فرهنگی 19،000،000
راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) 11400000
راهنمای موزه 11280000
راهنمای محلی 7.880.000
راهنمای گردشگری سلامت 7500000
جمع کل 7،500،000تومان
7  

 

 

 

برنامه نویسی پایگاه داده

 

 

 

 

کاربر رایانه 18000000
کاربر نرم افزار اداری 16000000
شهروند الکترونیکی (E-Citizen) 4.500.000
مهارت عمومی برنامه نویسی 17000000
طراحی صفحات وب 15.000.000
کاربر بانک اطلاعاتی SQL Access 21800000
برنامه نویسی Windows Application 12550000
برنامه نویسی Web Application 12550000
توسعه دهنده وب با php 15000000
برنامه نویسی HTML برای صفحات وب 19600000
جمع کل با20درصدتخفیف           12،000،000تومان   15،000،000 تومان

دریافت مشاوره مرکز کامپیوتر مبارکه - 03152416615 مرکز کامپیوتر اصفهان - 03136618651 مرکز زبان های خارجی - 03152416616